SAT FINDER SM-2200
Arata calitate si nivel semnal
Arata postul scanat
Calculeaza unghiul azimut si elevatie
Control Diseqc
Incarcator 12V
Husa
Actualizare soft prin USB
22Khz tone